Dylatacje bitumiczne

Przekrycie dylatacyjne BJC jest zabezpieczeniem szczeliny dylatacyjnej, schowanym całkowicie w nawierzchni mostowej. Stanowi ono odcinek nawierzchni wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej o specjalnej konstrukcji, która przenosi zarówno obciążenia pionowe wywołane naciskami kół pojazdów mechanicznych, jak i oddziaływania poziome, wywoływane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej w obiekcie mostowym.

Oferujemy Państwu dylatacje bitumiczne BJC która są przeznaczone do wbudowywania w drogowe obiekty mostowe o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej. Mogą być stosowane na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem. Przekrycia dylatacyjne BJC mogą być także stosowane w obiektach mostowych usytuowanych w rejonach występowania szkód górniczych.